A program táblázat formájában letölthető.

Megnyitó:

Kötetbemutató:

A nyilvánosság elemzésétől a választáskutatásig: Tanulmányok Angelusz Róbert emlékére

Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium által megjelentetett kötetben fiatal kutatók Angelusz Róbert munkásságához kapcsolódó munkáit rendeztük egybe. A tanulmányok témái között így a nyilvánosság, a társadalmi struktúra, társadalmi hálózatok és a politikai viselkedés is helyet kapott.

A szerzők: Éber Márk Áron, Fonyó Attila, Gerő Márton, Gregor Anikó, Horváth Dániel, Lőrincz Dalma, Kmetty Zoltán, Meixner Boglárka.

A szerkesztők: Fonyó Attila, Gerő Márton, Petényi Mirkó, Szabó Fanni.

A kötetet a lektorok, Somlai Péter és Tardos Róbert mutatják be, majd a szerzőkkel beszélgetünk a mai magyar társadalom látásviszonyairól és optikai csalódásairól.

Terem: 7.21

Meghívó letöltése.

Látó Tér (Konferencia és Harmónia terem között):

[18:00 - 19:30]
"Kié legyen a föld?" - Beszélgetés a föld(törvény)ről

Az állami földbérletpályázatok eredményei nem csak vidéken, és nem csupán az érintettek és a politikusok körében hozták felszínre a földkérdést: a városi emberekhez is eljuttatták azt. Mit tudunk a földről, mint termelőeszközről és vagyontárgyról, melynek sorsa meghatározza 'mindennapi kenyerünket', és amelynek a moratórium 2014. évi lejárta után megváltozik az értéke?

Milyen birtokpolitika vezethet sikerre a magyar vidék felemelkedése szempontjából? A nagybirtokok, a családi gazdaságok vagy az őstermelők megerősítése alkalmasabb a vidék megtartó képességének erősítésére? Mi indokolja Magyarországon a termőföld uniós és állami támogatását? Miként tekintsünk a földre, ami lehet spekulánsok célterülete, de családok kizárólagos megélhetési forrása is generációkon át?

A meghívott vendégek agráriummal foglalkozó szakpolitikusok:
  - Szabó Rebeka (LMP)
  - Gőgös Zoltán (MSZP),
  - Ángyán József (Fidesz).
  - Raskó György, agrárközgazdász.
A beszélgetést vezeti: Ferenczi Krisztina újságíró.

[21:00 - 23:00] Zombori együttes és táncház


[00:00 - 02:00] Mystify (Wain & Wonder)


Fekete Lyuk (Könyvtár előtti tér):

[18:00 - 19:30]
"Kinek a pénze? Kinek a döntése?" – "Galaxis útikalauz civileknek"

Egy civil szervezet működtetéséhez kreativitásra, elhivatottságra, kitartásra van szükség. Azonban önmagában ez nem elég: az anyagiakra is komoly hangsúlyt kell fektetni. Ráadásul Magyarországon nehéz olyan kezdeményezést találni a szférában, mely ne küzdene pénzügyi problémákkal. A kérdés adott: milyen lehetőségei vannak napjainkban a civil szervezeteknek arra, hogy forrásokhoz jussanak? Kinek a pénzéről beszélünk, ki hoz döntéseket ezekről az összegekről, és mi alapján? Meddig lehet kihúzni adományokból, az adó 1%-ából, vagy logós bögrék árusításából? A forrásteremtés minden lehetőségét és árnyoldalát, köztük a kreatív és új formákat is szeretnénk megvilágítani és körüljárni a beszélgetés során, ezért pályáztatókat és pályázókat egyaránt megszólaltatunk.

Meghívott vendégek:
  - Csongor Anna (az Autonómia Alapítvány igazgatója, a Közösségi és civil tanulmányok szak tanára),
  - Czinkotai Renáta (ADOK - Adományszervezők Országos Közössége Egyesület elnöke, Greenpeace CEE regionális fundraising menedzser),
  - Móra Veronika, (az Ökotárs Alapítvány igazgatója),
  - Scsaurszki Tamás (a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kurátora).

[20:00 - 21:00] Bogoz zenekar


[21:30 - 22:30] Bioberber zenekar


[23:30 - 00:30] Mi az ábra? zenekar


Korrupt Köz (-1.64):

[18:00-19:30]
Átláthatatlan manipuláció?

Mérgező, káros, morálisan romboló! Ezeket a jelzőket már sokszor hallhattuk a médiával és annak hatásaival kapcsolatban a manipuláló reklámokon és hírműsorokon át egészen a valóságshow-kig. (Állítólag) rossz hatással van a gyerekek személyiségfejlődésére, az egészséges testkép kialakítására és még sorolhatnánk. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a műsorok nézőkre/ társadalomra gyakorolt hatása miatt tartozik-e valaki felelősséggel. Milyen rendszer áll a műsorok és azok tartalmainak kiválasztása és szerkesztése mögött? Számít a társadalomra gyakorolt hatásuk? Elképzelhető lenne morális rombolása vagy építése a társadalomnak a televízión keresztül? Mennyire lehet a hírekkel módosítani vagy befolyásolni a közgondolkodást? Érdemes? Szabad?

Meghívott vendégek:
  - Kolosi Péter (programigazgató, RTL Klub)
  - Dr. Hammer Ferenc (médiakutató, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék)

[20:00 - 21:30]
(Át)látható prostitúció

A nemzetközi és belföldi prostitúció kapcsán is sok tényezőről tudunk már. Pontosabban tudni vélünk. A színfalak mögött megannyi részlet sikeresen rejtve marad a szemek elől. Kérdés az, hogy szeretnénk-e, hogy ez így legyen. Ha például meghalljuk a gyermekprostitúció szót: szánk elé tesszük az ujjunk: 'Psszt, nem is létezik'? Vagy ha megkérdezzük: 'A prostituált egyéni döntés birtokosa vagy áldozat?' - egyértelmű-e a válasz? Beszéljünk róla! Beszéljünk arról, hogyan befolyásolja a szabad piac működése a prostitúció folyamatait. Milyen szerepe van a korrupciónak a szexuális szolgáltatások kereskedelmében, és milyen szerepe van mindebben az egyénnek? Annak, aki fizet és annak, akinek fizetnek. Mi az, ami látható számunkra e jelenségek kapcsán, és mi az, amit fontos lenne láttatni?

Meghívott vendégek:
  - Szilágyi Ági (nevelő, fővárosi gyerekotthon),
  - Ónody M. Dóra (újságíró),
  - Barczikay Tamás (szociális munkás, szakpolitika elemző közgazdász –Corvinus).

Tiszta Szoba (-1.63):

[18:30 - 20:00]
Atyai pofon?

A családon belüli erőszak egy titokzatos jelenség a mai Magyarországon, noha a valóságban riasztóan gyakori: évente legalább ötvenkét nő és tizenkét gyermek életét követeli. A kerekasztal-beszélgetés keretében a témával foglalkozó szakemberekkel igyekszünk átláthatóbbá tenni a témát.
Választ keresünk a kérdésre: Lehet-e 'atyai' egy pofon?

Meghívott vendégek:
  - Kerezsi Klára (ELTE-ÁJK habitált egyetemi docens)
  - Tóth Olga szociológus (MTA Szociológiai Kutatóntézet)
  - Magyarországi Női Alapítvány.

21:30-23:00
Valódi Demokráciát Most - Occupy Hungary: Miért növeli a részvétel az átláthatóságot?

Az átláthatóság kérdésköre nem új keletű, szorosan összefügg mind a demokratikus működéssel, mind az állampolgári részvétellel. Mára egyértelművé vált, hogy az emberek nem bíznak a politikai folyamatokban, csalódtak a pártokban, kiábrándultak a parlamentáris demokrácia rendszeréből, amelyben a pártküldöttek nem a nép, hanem a tőke érdekeit képviselik. A demokrácia-deficit sok választópolgárt apátiába taszított, míg másokat alternatív civil cselekvésre ösztönzött. A pénzügyi, gazdasági és szociális válság robbanásszerűen vezetett el a spanyol felháborodottak, a térfoglalók (occupy) mozgalmához. Az arab tavasz megmozdulásai is jelzik a jelenleg fennálló rendszerrel szembeni elégedetlenséget. Az új globális mozgalmak saját maguk szeretnék kezükbe venni sorsuk irányítását, változásokat szeretnének kicsikarni nemzeti, regionális és globális szinten egyaránt. Alternatív megoldásokat keresnek, amelyek túlmutatnak a fennálló rendszeren és egy társadalmilag is igazságosabb, átlátható és elszámoltatható viszonyrendszer megteremtését tűzik ki célul. A közvetlen és a részvételi demokrácia irányába mutató módszertannal és gyakorlatban is kipróbált módon (Emberek Tanácsa), a számukra legégetőbb kérdésekben folytatnak vitákat és hoznak döntéseket. A kérdés: Hogyan valósulhat meg a demokratikus kontroll gyakorlása a mindenkori döntéshozókon és a teljes intézményrendszeren tökéletesen transzparens módszerekkel?

A beszélgetést Benyik Mátyás, az ATTAC Magyarország elnöke vezeti.

Nokiás Doboz (-1.23)

[18:00 - 19:30]
Beszélgetés Tölgyessy Péterrel

Mi a baj a rendszerváltás utáni Magyarországgal? Mit tett hozzá a hazai politika gondjainkhoz? Milyen a kétharmados kormányzás eddigi mérlege? Nyitott lesz-e a pártok közötti verseny 2014-ben? Valóban demokratikus patthelyzet várható a 2014-es választások után? Mennyiben kötnék meg egy kormányváltó erő kezét a kétharmados törvények? Miként lehetne mégis előrevinni hazánk dolgait?
A magyar demokrácia állapotáról és a lehetséges új irányokról beszélgetünk a rendszerváltás utáni közjogi rendszer egyik megalkotójával, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársával, Tölgyessy Péterrel.

[20:00 - 21:30]
Rendszer és korrupció - Rendszerszintű korrupció?

A Transparency International 2011-es tanulmánya szerint a pártfinanszírozás és az üzleti szektor szembesül a legaggasztóbb korrupciós kockázatokkal. Hogyan lehetne mindezt helyreállítani? Létezik-e politika korrupció nélkül? Beszélhetünk-e rendszerszintű korrupcióról? Mennyire láthatjuk át az állami intézmények működését? Magánérdekek érvényesülnek a közérdek helyett? Ha szeretnél választ kapni ezekre a kérdésekre, itt a helyed!

Meghívott vendégek:
  - Bodoky Tamás (atlatszo.hu),
  - Dr. Vig Dávid (OSI),
  - Dr. Ligeti Miklós (Transparency International Magyarország).

Tükör Terem (-1.62)

[20:00 - 21:30]
Felfújható társadalom – a street art helyzete Magyarországon

A street art egyesek szemében rongálás, mások azonban valódi művészetnek tartják, mely láttat, gondolatokat ébreszt, esztétikai élményt nyújt. Ennek a kifejezési formának azonban mintha mégse lennének meg a megfelelő színterei: erre is a börtönbüntetés lenne az egyetlen megoldás? A törvénykezés jövőképe nem túl pozitív azokkal szemben, akik az önkifejezésnek ezen formáját választják. Van-e jövője ennek ellenére hazánkban a street artnak? Milyen alternatív mozgalmak,szubkultúrák fejlődtek ki az elmúlt években, és mi a céljuk? Képesek lesznek-e ezek kibontakozni? Ha kíváncsi vagy, miért lógnak ki pendrive-ok a falból, hány flakon szükségeltetik egy ütős társadalomkritkához, vagy hogy milyen intézkedések nyomán válhatott Lengyelország a modern utcai művészet fellegvárává, akkor itt a helyed!

Meghívott vendégek:
  - Petyka, azaz Szabó-Lencz Péter (képzőművész és a Goldenblog fődíjas Budapest Avantgarde oldal szerzője)
  -GG (képzőművész és gyakorló street artos)
  -Bakai Bence (a Piknik Művészeti Fesztivál alapítója)
  -Baranyovics Borisz - Fórum Intézet Etnológiai Központ Komárom, a Forma Fesztivál szervezője.

[22:30 - 00:00]
LÉK (Lágymányosi Érdekképviseleti Közösség) – Hallgatói Fórum

A SZÉ idei témája, az átláthatóság rendkívül sok szálon kapcsolódik olyan kérdésekhez, melyek a LÉK tevékenységét, főbb céljait és visszatérő dilemmáit alapjaiban meghatározzák: Lehetséges-e bázisdemokratikus döntéshozatal az egyetemen? Hogyan lehetne átláthatóbbá, nyitottabbá és rugalmasabbá tenni a döntéshozatali eljárásokat? Mi a baj a jelenlegi hallgatói érdekképviseleti rendszerrel, és hogyan lehetne hatékonyabbá tenni? Mi lehet a közösségszervezés, illetve a hálózatos önszerveződés szerepe és célja az egyetemen? Milyen jellemző megjelenési formái vannak a szervezeti korrupciónak az egyetemi szférában? A felmerülő kérdéseket fórum formájában fogjuk megvitatni.
Gyere el, kérdezz, vitázz, szólj bele!